11 Jul 2016

รู้หรือไม่.. รูตรงกลางทัพพีตักเส้นสปาเก็ตตี้มีไว้ทำไม


ทัพพีสำหรับตักเส้นสปาเกตตี้เวลาเรานำเส้นไปต้ม จะมีรูตรงกลางทัพพีแบบในรูป

เคยสงสัยกันมั้ยคะว่าเค้ามีไว้ทำไมกันนะ

เราเคยคิดว่ามีไว้เพื่อให้เส้นสะเด็ดน้ำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะรูตรงกลางทัพพีเค้ามีไว้สำหรับกะปริมาณสปาเก็ตตี้สำหรับ 1 ที่ค่ะ

เวลาเรานำเส้นไปต้มมักจะกะไม่ถูก ก็จะใส่เยอะไว้ก่อน แต่จริงๆปริมาณสำหรับแต่ละที่นั้นเค้ามีปริมาณพอเหมาะ

ให้นำเส้นค่อยๆใส่เข้าไปในรูนั้น จนเต็มแน่น นั่นล่ะค่ะ ปริมาณสำหรับ 1 ที่แล้ว

+