26 Feb 2016

วิธีทอดเต้าหู้ให้กรอบนอก...นุ่มใน


เต้าหู้มีส่วนประกอบของน้ำอยู่เยอะ ก่อนที่นำมาทอดควรซับเอาน้ำออกให้ได้มากที่สุดก่อน โดยใช้กระดาษซับน้ำมัน ซับเบาๆ

เลือกขนาดและรูปทรงของเต้าหู้ที่อยากทอดตามใจชอบ และหั่นออกมาไว้

คลุกเคล้ากับแป้งก่อนลงนำทอด ไม่ควรคลุกแป้งทิ้งเอาไว้เพราะจะทำให้เต้าหู้มีความชื้น

นำเต้าหู้ที่คลุกแป้งแล้วลงทอดในน้ำมันร้อนปานกลางค่อนไปทางร้อนจัด

ลงทอดจนเต้าหู้ลอยขึ้นมา คนเรื่อยๆป้องกันไม่ให้เต้าหู้ติดกัน

เมื่อเป็นสีเหลืองทองแล้วให้ตักขึ้นสะเด็ดน้ำมันบนตะแกรงหรือกระชอน


Buy my Cook Book

+