25 Nov 2015

การใช้โต๊ะหมุน ในการรับประทานอาหารจีน


การจัดเลี้ยง ถ้าอาหารที่เสิร์ฟในงานเป็นอาหารจีนแบบนั่งร่วมโต๊ะใหญ่พร้อมกันหลายคน อาจมีการเสิร์ฟอาหารบนโต๊ะกลมที่มีตรงกลางสูงขึ้นมาและหมุนได้ ซึ่งการใช้งานโต๊ะหมุน มีข้อควรระวัง ดังนี้

- ขณะที่คนอื่นกำลังตักอาหาร หรือจิ้มซอสอยู่อย่าหมุนโต๊ะ

- หมุนโต๊ะตามเข็มนาฬิกา

- เมื่อต้องการตักอาหารในจานที่ไกลตัว ไม่ลุกขึ้นยืน แต่ให้ใช้วิธีหมุนโต๊ะ

- ค่อยๆ หมุนโต๊ะ อย่าหมุนให้ของล้มหรือกระเด็นออกไป

- อย่าปล่อยให้เด็กเล็กหมุนโต๊ะ เพราะอาจก่อปัญหาแก่ผู้ร่วมโต๊ะได้

- โต๊ะหมุนเป็นของส่วนรวม อย่าวางอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น ถ้วย ตะเกียบ ไว้บนนั้น

- อย่าวางของล้ำส่วนที่หมุนได้

- เมื่ออาหารเสิร์ฟใหม่ๆ เมื่อตักของตนเองแล้ว ควรหมุนโต๊ะเพื่อเลื่อนให้คนข้างๆ ได้ตักบ้าง เพื่อแสดงความมีน้ำใจ

- ซอสสำหรับจิ้มบนโต๊ะหมุนยกลงมาได้ แต่เมื่อใช้แล้วต้องวางที่เดิม

จดจำหลักการง่ายๆ ในการใช้โต๊ะหมุนให้เป็น นอกจากเพิ่มความสะดวกในการตักอาหารจานที่อยู่ไกลแล้ว ยังเพิ่มความปลอดภัยของผู้ร่วมรับประทานบนโต๊ะเดียวกันได้อีกด้วย

ที่มา : หนังสือ มารยาทสากลในการรับประทานอาหาร (ฝรั่ง-ญี่ปุ่น-จีน) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ทฤษฎี

+