Menu
Follow:

คำแนะนำน่าสนใจจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ว่ากันด้วยเรื่องการดูฉลาก"บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป"ตรวจฉลากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
คำแนะนำน่าสนใจจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ว่ากันด้วยเรื่องการดูฉลาก"บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป"

ถือเป็นเทรนด์ของผู้บริโภคฉลาดซื้อยุคใหม่ที่ใครไม่ทำ รับรองว่าต้องเชยแน่นอน กับการ “อ่านฉลาก” ทุกครั้งก่อนซื้อสินค้า ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ช่วยให้เรารู้ข้อมูลต่างๆ ของสินค้า เช่น ถ้าเป็นอาหารเราก็จะได้รู้ว่ามีน้ำตาล ไขมัน เกลือ มากน้อยแค่ไหน หรือมีส่วนผสมอะไรบ้าง รวมทั้งข้อมูลชื่อ-ที่อยู่ของผู้ผลิต เผื่อเราพบปัญหาจะได้มีข้อมูลติดต่อสอบถามหรือร้องขอความรับผิดชอบ


“นิตยสารฉลาดซื้อ” มีผลสำรวจง่ายๆ เรื่องการดูฉลาก โดยเลือกเป็นผลิตภัณฑ์อาหารยอดฮิตอย่าง “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” มาแนะนำกัน

- วันผลิต/วันหมดอายุ

ผลสำรวจพบว่า การแสดงข้อมูลวันผลิต/วันหมดอายุ ไม่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน การแสดงฉลากค่อนข้างสับสนและมีรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละตราสินค้า เช่น บางยี่ห้อแสดงทั้งวันผลิต/วันหมดอายุ โดยใช้คำภาษาไทยกำกับให้ดูบนซอง แล้วใช้เลข 6 หลักโดยไม่มีจุดหรือเว้นวรรคเพื่อให้รู้วัน/เดือน/ปี บางยี่ห้อก็แสดงปีก่อนแล้วค่อยแสดงวันกับเดือน ฯลฯ

ส่วนคำที่ใช้แสดงวันหมดอายุก็มีหลากหลาย ซึ่งมักจะเป็นตัวย่ออักษรภาษาอังกฤษ ทั้ง MFG (Manufacturing Date) หรือ BBE (Best Before End แล้วค่อยตามด้วยเลข 6 หลัก ซึ่งก็ต้องใช้ทักษะในการทำความเข้าใจกันนิดหน่อย

ฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกกฎหมายควบคุมฉลากควรให้มีการใช้คำเป็นภาษาไทยว่า วันผลิตและวันหมดอายุ ตามด้วยวัน/เดือน/ปี (ปีที่ใช้ควรเป็นแบบเดียวกัน เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะใช้ปี พ.ศ. หรือปี ค.ศ.) โดยจะมีภาษาอังกฤษเป็นตัวย่อต่อท้ายหรือไม่ก็ได้ และควรแสดงข้อความไว้ในตำแหน่งเดียวกันบนฉลากในทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคสังเกตได้ง่าย

- ฉลากโภชนาการ

การแสดงฉลากโภชนาการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ด้านคุณค่าทางโภชนาการ อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนดให้การแสดงฉลากโภชนาการเป็นไปโดยสมัครใจ เว้นแต่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการหรือมีการใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย
จากการตรวจสอบฉลากอาหารกึ่งสำเร็จรูปทั้ง 37 ตัวอย่าง พบว่า อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ มีเพียง 1 ใน 3 ที่แสดงข้อมูลโภชนาการ

การเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจึงควรใช้ข้อมูลบนฉลากในการตัดสินใจเลือกซื้อ โดยดูวันผลิต/วันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน ข้อความเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหารและข้อมูลโภชนาการ ซึ่งผู้ประกอบการควรใช้ภาษาไทย ที่สำคัญคือไม่ควรบริโภคเกิน 1 ซองต่อวัน เนื่องจากมีโซเดียมสูงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

***********************

ใครที่อยากรู้ข้อมูลดีๆ เรื่องผู้บริโภค สามารถติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสาร “ฉลาดซื้อ” นิตยสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผู้บริโภค www.ฉลาดซื้อ.com, www.facebook.com/chaladsue และโทร. 02-248-3737

โดย...มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

เว็บไซต์ที่รวบรวมเมนูอาหาร รีวิวร้านอาหาร